Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminy
Gospodarka odpadami -Związek gmin Wierzyca

 

Komunikat: 

Wypełnij deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami!

termin jej złożenia upływa w dniu 20 czerwca bieżącego roku.

Przypominamy, że z dniem 1 lipca bieżącego roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, Czarna Woda oraz miasta: Kościerzyna, Skórcz i Starogard Gdański – utworzyły związek międzygminny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin Związku. Związek Gmin Wierzyca z dniem 1 lipca 2013 roku przejmuje obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).

Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku zorganizuje Związek Gmin Wierzyca. Związek wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę do odbioru odpadów. Przedsiębiorca odbierający odpady wyposaży wszystkie nieruchomości w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zadba o ich właściwy stan sanitarny i techniczny.

W zamian za odbieranie i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić stosowną opłatę do Związku. Wysokość tej opłaty właściciele nieruchomości wyliczają samodzielnie wypełniając odpowiedni formularz deklaracji opłaty. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa w dniu 20 czerwca bieżącego roku.

W celu ułatwienia procesu składania deklaracji – Związek Gmin Wierzyca uruchamia akcję pomocy w wypełnieniu tego obowiązku. Polega ona na tym, że w najbliższym czasie do właścicieli nieruchomości docierać będą upoważnione przez Związek osoby, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniego formularza deklaracji opłaty wraz z instrukcją jej wypełniania i ulotką informacyjną oraz pomoc przy jej wypełnianiu i odbiór wypełnionej deklaracji.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanej formy pomocy.

Ponadto, do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Biura Związku.

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wierzyca

/-/ Pomin Wojciech

ul. Zblewska 18

REGON: 221785748

tel. 58 531 38 02

e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl

WWW: www.zgwierzyca.pl

____________________________________

 

 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Szanowni Mieszkańcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin objętych działaniem Związku Gmin Wierzyca, tj.:
Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo oraz miast: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 20 czerwca 2013r.

Deklaracje będą roznoszone do właścicieli nieruchomości w okresie od 23 maja do 10 czerwca 2013r.

Deklaracje wypełnione można przekazać upoważnionemu przez Związek doręczycielowi deklaracji lub dostarczyć do siedziby Związku osobiście lub wysłać na adres:
Związek Gmin Wierzyca
83-200 Starogard Gdański
ul. Zblewska 18

Wszelkie informacje o systemie gospodarki odpadami od dnia 1 lipca 2013r. zamieszczamy na stronie internetowej Związku: www.zgwierzyca.pl

Z powyższej strony istnieje możliwość pobrania druku deklaracji.

Za mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej deklaracje składają zarządcy nieruchomości tacy jak; Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS-y, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz inne jednostki fizyczne i prawne sprawujące zarząd nieruchomością.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wierzyca
/-/ Pomin Wojciech


Kontakt: