Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminyRealizowane projekty
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie ”

Gmina Liniewo informuje, że zakończono realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie ”

Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00006-65150-UM1100001/17 z dnia 06-11-2017r.

Wartość dofinansowania: 1 942 727,00 złotych,

Wartość zadania 4 883 023,28 złotych.

 

Zakres zadania budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszyn o długości ponad 7,11 km wraz z trzema pompowniami ścieków oraz budowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Lubieszynie, która polegała na zmodernizowaniu budynku, wykonaniu technologii uzdatniania wody, budowie nowego otworu studziennego, likwidację otworu studziennego, wymianie obudowy istniejących otworów studziennych, budowie zbiorników retencyjnych oraz zagospodarowaniu terenu

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: