Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 25.Lut.2020

data publikacji: 24.Lut.2020

data publikacji: 20.Lut.2020

Dbając o dobro mieszkańców gminy Liniewo przygotowaliśmy wykaz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Mamy nadzieje, że ułatwimy Państwu pozyskiwanie wiedzy o placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, bytowych oraz problemach wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Staraliśmy się przedstawić miejsca prowadzące swą działalność niedaleko naszej gminy jak również podajemy ogólnopolskie numery telefonów zaufania, gdzie anonimowo można szukać pomocy. więcej >>>

data publikacji: 20.Lut.2020

„Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

  1. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. więcej >>>

data publikacji: 17.Lut.2020

data publikacji: 12.Lut.2020

Kontakt: