Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 05.lut.2013

KOMUNIKAT w sprawie utrzymywania zwierząt domowych

 

Właściciele psów są zobowiązani utrzymywać zwierzęta w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia:

 

1)    właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar;

2)    na terenach ogólnie dostępnych  należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt; więcej >>>

data publikacji: 05.lut.2013

KOMUNIKAT w sprawie odśnieżania 

 Urząd Gminy w Liniewie przypomina o konieczności usuwania nadmiaru śniegu zalegającego na chodnikach przed posesjami. Właściciel posesji, przed którą wykonany jest chodnik ma obowiązek odśnieżyć tę część chodnika, która bezpośrednio przylega do jego gruntu. Obowiązek wynika z zapisów  art. 5 ust 1 pkt 4  ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

więcej >>>

data publikacji: 31.sty.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY LINIEWO

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Liniewo położonych w miejscowości Garczyn, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo na cele zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zapisanych w księdze wieczystej Nr GD1E/00019780/8: więcej >>>

data publikacji: 31.sty.2013

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom uzyskania wsparcia w ramach programów
„Modernizacja Gospodarstw Rolnych”
oraz
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
Spotkanie będzie miało miejsce w Sali konferencyjnej przy

sali Widowiskowej

im „ Lubomira Szopińskiego ” w Kościerzynie ul. 3 Maja 9A
22.02.2013 r. o godzinie 10:00. więcej >>>

data publikacji: 29.sty.2013

Prawdopodobnie w Gminie Liniewo opłaty za śmieci nie wzrosną.

Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Obecnie w imieniu Gminy powołany został Związek Gmin „Wierzyca”, który przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. więcej >>>

data publikacji: 25.sty.2013

GOKSiR, BIBLIOTEKA I CENTRUM KSZTAŁCENIA                        

 ZAPRASZAJĄ NA FERIE W KULTURZE!

I TYDZIEŃ FERII

11.02.2013r. „Świat modeliny” (wyklejanie obrazków o tematyce zimowej)

sala widowiskowa godz. 12.00 – prace przeznaczone na konkurs, więcej >>>

data publikacji: 23.sty.2013

Sarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wraz z Parafią Wysin

zaprasza dzieci szkół podstawowych

na zajęcia organizowane w świetlicy integracyjnej

w Wysinie, ulica Kościelna 1 więcej >>>

data publikacji: 22.sty.2013

 

WÓJTA GMINY LINIEWO

ogłasza  

otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w  2013 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. więcej >>>

data publikacji: 22.sty.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 

zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projekcie

człowiek- najlepsza inwestycja

więcej >>>

Kontakt: