Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 16.Mar.2020

data publikacji: 16.Mar.2020

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Liniewo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku. więcej >>>

data publikacji: 16.Mar.2020

Na podst. komunikatu

Głównego Inspektora Sanitarnego z dn.10.03.2020

w związku z epidemią

koronawirusa SARS-CoV-2

od dnia 16.03.2020 do odwołania NOZ udziela świadczeń w systemie TELEPORAD

pod nr tel: 58/ 687-82-24

W ramach TELEPORAD

można uzyskać

  • e-receptę,

  • przedłużenie leków,

  • zwolnienie lekarskie.

Po godz. 18:00 należy kontaktować się bezpośrednio z NiŚOM pod

nr tel: 58 680 00 35.

W przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia np. duszność

112 lub 999.

data publikacji: 16.Mar.2020

Wójt Gminy Liniewo wydał w dniu 16 marca 2020 r. zarządzenie w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych w związku z koronawirusem.

więcej >>>

data publikacji: 13.Mar.2020

PODR informuje, iż „Kurs na ubój zwierząt na potrzeby własne”,

który miał odbyć się 17.03.2020 roku w Urzędzie Gminy w Liniewie,

nie odbędzie się. 

data publikacji: 12.Mar.2020

data publikacji: 12.Mar.2020

 

 

 

 

Dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Z uwagi na panujące zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, że

zawiesza wydawanie żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które miało odbyć się w dniach od 18 do 19 marca 2020 r. do odwołania.

z up. Wójta Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Kontakt: