Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 07.paź.2021

Niedawno przekazaliśmy Państwu wyniki konkursu związanego ze zbiórką złomu. Miło nam poinformować, że tak wiele osób, mimo krytyki, zaangażowało się w realizację tego przedsięwzięcia.

więcej >>>
data publikacji: 06.paź.2021

We wrześniu zorganizowano konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z klas I-VIII ze szkół z terenu naszej gminy. Do 30 września 2021r. można było dostarczyć wykonaną pracę. Owocna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwoliła na zebranie środków na zakup wybranych przez Wychowawców klas nagród.

więcej >>>
data publikacji: 05.paź.2021

Jesteśmy na ostatniej prostej z realizacją zadania związanego z budową sieci wodociągowej Wysin – Chrósty Wysińskie. Na zadanie o wartości blisko 2,2 mln zł otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 1,7 mln złotych. Wykonano już sieć wodociągową, zbiorniki i co najważniejsze dwa odcinki drogi – ul. Słoneczną oraz drogę w kierunku Nowego Wieca z płyt Yomb. Aktualnie wykonawca prowadzi prace remontowe w budynku stacji uzdatniania wody w Chróstach Wysińskich. W zakresie dróg, w tym zadaniu pozostają do wykonania: droga dojazdowa do zbiorników w Wysinie oraz droga o długości 250 mb o nawierzchni z kruszywa kamiennego od nowo wybudowanych płyt Yomb w kierunku Nowego Wieca.

więcej >>>
data publikacji: 04.paź.2021
data publikacji: 01.paź.2021

W dniu 30 września br. Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak odwiedził przedszkolaków z wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy (publiczne przedszkole w Liniewie, punkty przedszkolne w Wysinie, Głodowie i Garczynie). Była to doskonała okazja do rozmów, zabawy i wręczenia słodkich upominków.

więcej >>>
data publikacji: 30.wrz.2021

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
    1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
    1. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
    1. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
więcej >>>

Kontakt: