Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 22.cze.2016

szkola

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

 

rozpoczyna projekt pn. „Wiejska Szkoła Liderów”, który otrzymał dofinasowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje swym zasięgiem trzy gminy: Nowa Karczma, Stara Kiszewa i Liniewo. Cel projektu to: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój aktywności i postaw obywatelskich, wzmacnianie organizacji pozarządowych poprzez realizację programu edukacyjnego adresowanego do 20 liderów.

 

Zapraszamy osoby aktywne społecznie (sołtysów, członków organizacji pozarządowych, np. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych) z terenu gmin: Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Liniewo

W ramach projektu „Wiejska Szkoła Liderów” oferujemy uczestnikom:

– dwudniowy zjazd liderów, tutorów wraz z integracja i warsztatami z zakresu komunikacji interpersonalnej (termin: 2-3.07.2016r, 15h, miejsce: Hotel Bazuny Kościerzyna),

– 21 godzin warsztatowych z zakresu pracy z ludźmi, zespołem, zarządzania organizacją, budowania relacji, źródeł finansowania organizacji (szczegółowe tematy warsztatów zostaną ustalone po pierwszym zjeździe),

– trzymiesięczne dla każdego lidera towarzyszenie tutora, wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,

– udział w Wiejskim Forum Organizacji Pozarządowych w Wysinie – 17.07.2016r,

– porady prawno – księgowe dla każdego lidera,

– zostanie przeprowadzony konkurs na „Inicjatywę lokalną” – 5 liderów otrzyma dotacje na zrealizowanie zaplanowanego działania.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca 2016 r w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, 83-421 Wysin, ulica Polna 1 lub w formie elektronicznej (skan) na maila: liczek@poczta.onet.pl każda organizacja może zgłosić maksymalnie dwie osoby. Decyzja o przyjęciu do udziału w projekcie zapadnie po rozmowie kwalifikacyjnej

 

Formularz zgłoszeniowy FIO 2016

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: