Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
PROJEKT GMINA RODZINNA NA LATA 2016 – 2020

;

PREAMBUŁA

;

;

Rodzina ma zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości i postaw człowieka. Gmina Liniewo uznając rodzinę i troskę o jej dobro za wartość, od wielu lat realizuje i wspiera inicjatywy, które sprzyjają dobremu funkcjonowaniu rodziny w zakresie edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, zdrowia i wielu innych dziedzinach. W związku z tym, poprzez rozwój bardziej przyjaznego środowiska Gmina Liniewo koncentruje swoje działania nie tylko na poprawie warunków życia dzieci, młodzieży i ich rodziców, ale także tworzy ramy dla propagowania życia rodzinnego i służących mu udogodnień.

;

Idea samorządu, jako wspólnoty lokalnej ze swojej istoty, zakłada realizację wszelkich zadań związanych z życiem zbiorowym. Projekt Gmina Rodzinna stanowi kompendium realizowanej przez Gminę Liniewo polityki rodzinnej, która kieruje się zasadą poszanowania autonomii rodziny. Projekt koncentruje się na rodzinach z dziećmi do momentu ich usamodzielnienia się. Nadaje kierunek działaniom, które służą kształtowaniu Gminy przyjaznej rodzinie. Poszukuje nowych aspektów realizowanych dotychczas w różnych obszarach aktywności działań oraz wzbogaca ofertę Gminy o nowe rozwiązania kierowane do rodzin. Ma formę projektu otwartego, który będzie na bieżąco uaktualniany i poszerzany.

k

Zadaniem projektu Gmina Rodzinna jest zaproponowanie nowych działań oraz usystematyzowanie realizowanych dotychczas projektów skierowanych do rodzin w jeden, spójny, uzupełniający się i zaplanowany system wsparcia liniewskich rodzin. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego systemu usług odpowiadających na potrzeby rodzin
w różnych fazach jej rozwoju oraz podejmowanie działań wspierających rodzinę
w wypełnianiu jej różnorodnych funkcji.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: