Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Gospodarka gminy

   —————————————————————–

 

W Iłownicy powstaje świetlica wiejska. Prace przy budowie świetlicy są mocno zaawansowane.  Inwestycja ta jest realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i środków Gminy Liniewo. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 250000 złotych.  Powstanie świetlicy pozwoli mieszkańcom na rozwijanie działalności kulturalnej. Będą mogły wreszcie odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży w znakomitych warunkach lokalowych. Ta inwestycja jest kolejnym przykładem zmian, które dokonują się w naszej gminie na naszych oczach. Planuje się, że świetlica zostanie oddana mieszkańcom do użytku pod koniec października. Niech służy lokalnym inicjatywom kulturalnym i społecznym. W dalszych planach w otoczeniu świetlicy ma powstać plac rekreacyjny, na którym będą mogły bawić się nie tylko dzieci ale i całe rodziny. W ten sposób powstaje tu wiejskie centrum, które służyć będzie ogólnie pojętej rekreacji i spotkań towarzyskich.

   —————————————————————–

Systematycznie i zgodnie z planem prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy. Obecnie prace są prowadzone w miejscowościach Wysin i Stary Wiec. Jednocześnie w tych miejscowościach dokonywana jest wymiana sieci wodociągowej. Ta gminna inwestycja powstaje ze środków własnych Gminy i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wszystkie prace objęte tym działaniem na terenie Gminy zostaną zakończone  w czerwcu 2014 r. Jest to kolejny przykład inwestycyjnej aktywności naszej Gminy.

 —————————————————————–

 

 

 

Trwają roboty przy drodze Pstronga i Gruszki w Liniewie. W ramach prac drogowych budowane jest odwodnienie oraz utwardzenie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Wartość inwestycji na obecnie budowanym odcinku drogi wynosi 299000 złotych. Przewiduje się, że ten odcinek drogi zostanie oddany do użytku dla mieszkańców już w połowie września br.

 —————————————————————–

 

 

 

 

 

 


Powiązane zdjęcia:

Kontakt: