Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 19.wrz.2016

OGŁOSZENIE

Na wniosek Wójta Gminy Liniewo w związku ze złożoną przeze mnie w dniu 12 września 2016 r. rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Liniewo, zgodnie z § 11pkt 3, § 13 ust. 2 i 3 oraz § 24 Statutu Sołectwa Liniewo (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3003), zwołuję

Zebranie Wiejskie Sołectwa Liniewo

na dzień 28 września 2016 r. o godz. 1800 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie, przy ul. Dworcowej 3.

Zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu na prowadzącego Zebranie Wiejskie wyznaczam Pana Edmunda Troka.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania.

  2. Głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sołtysa.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie zebrania.

Sołtys

Alfons Troka

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: