Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 06.gru.2016

Liniewo 10-11-2016

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Liniewo informuje, że do dnia 10-12-2016r.

właściciele nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe

lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty

za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

;
Z dniem 01-01-2017r. Gmina Liniewo samodzielnie realizować będzie zadania związane z gospodarka odpadami
komunalnymi.

;
Od 01-01-2017r. to Gmina Liniewo, a nie Związek Gmin Wierzyca będzie pobierała opłaty zgodnie z danymi
podanymi w deklaracji. Powyższa informacji nie dotyczy zaległości i zobowiązań powstałych do dnia 31-12-2016r.
Wszelkich informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu wypełniania
deklaracji będą udzielać pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pokój nr 10 Urzędu Gminy Liniewo
nr telefonu (58) 68 78 524.

;

;
Nowy system gospodarowania odpadami opisany został w ulotkach.
Informacje zostaną dostarczone indywidualnie do każdej osoby składającej deklaracje w chwili przekazania
pojemników i stelażu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Liniewo

Informacja o odpadach

SEGREGACJA

Deklaracja 1

Deklaracja 2

Deklaracja 3

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: