Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 28.lis.2017

W ostatnim czasie sfinalizowana została sprawa modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 224 na odcinku od  Nowej Karczmy  przez Lubieszyn, aż do skrzyżowania na Rogazy (Gmina Liniewo). W środę 24 października br. dokonano oficjalnego otwarcia z poświęceniem i oddaniem tej drogi do użytku. Zmodernizowany został odcinek 4,5 km długości drogi, z czego  około połowa leży na terenie Gminy Liniewo.

W uroczystości  tej uczestniczyli: Marszałek Ryszard Świlski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski, Starosta Kościerski Alicja Żurawska, Wójt Gminy Liniewo  Mirosław Warczak oraz zaproszeni radni i sołtysi.

W imieniu mieszkańców gminy chciałbym na Pana ręce złożyć serdecznie podziękowania dla całego Zarządu  Województwa Pomorskiego za wszelką okazaną troskę, dobrą wolę i wielkie serce wspierania poprawy dostępności komunikacyjnej naszych mieszkańców oraz  poprawy stanu bezpieczeństwa przepięknej  małej liniewskiej ojczyzny – dziękował wójt gminy Marszałkowi Świlskiemu. Do podziękowań przyłączył się także Lech Żakowski Sołtys wsi Lubieszyn w słowach: „Nasza społeczność jest szczególnie wdzięczna za tę inwestycję, co ma wyraz w naszych bardzo pozytywnych opiniach”.

            Poświecenia tej  drogi dokonał  Ks. Grzegorz Flisikowski , który zaznaczył to, aby droga ta łączyła wszystkich we wspólnych działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty i podkreślił determinację Wójta Gminy Liniewo w staraniach o tę inwestycję jako dobry przykład na przyszłość.

            Sprawą tej drogi zajmowaliśmy się z wójtem  już od 1,5 roku. Dzisiejsza uroczystość jest najlepszym potwierdzeniem zasadności wykonania tego zadania. Cieszy nas to, że mieszkańcy tak pozytywnie odbierają nasze działania – powiedział Marszałek R.Świlski.

 

Wójt Gminy Liniewo otrzymał w celu prowadzenia tej sprawy specjalne upoważnienia (prerogatywy) Konwentu Rady Gminy Liniewo (czyli Przewodniczących poszczególnych komisji problemowych  Rady Gminy Liniewo).

Szczególnie  niełatwa i problematyczna   okazała się sprawa ułożenia nowej nawierzchni  bitumiczno-asfaltowej przez samo centrum wsi Lubieszyn, ponieważ odcinek ten, pomimo wcześniejszych rozmów i ustaleń, nie został  uwzględniony w postępowaniu o zamówienie publiczne na 2017 rok prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

            Po szybkiej konsultacji i rozmowach  wójta  z  radnymi  gminy Liniewo, niezwłocznie podjęte zostały rozmowy z Zarządem Województwa Pomorskiego oraz Dyrekcją Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i  Kartuzach.

W wyniku tych rozmów udało się uzyskać  kompromis z Zarządem Wojewódzkim.

Tylko przychylność i dobra wola Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, oraz całego zarządu w szczególności Wicemarszałków Ryszarda Świlskiego i Krzysztofa Trawickiego oraz innych,  pozwoliły na ułożenie tej nawierzchni asfaltu w pełnej ciągłości odcinka tej drogi.

Droga wojewódzka przebiegająca przez gminę Liniewo to nie tylko zwykły szlak drogowy, ale i „okno na świat” – otwarty korytarz możliwości rozwoju tej gminy  oraz prawie codzienny szlak dla przeciętnego użytkownika tej drogi, czyli mieszkańców i innych przejezdnych, którzy nie chcą doznawać systematycznych i  długotrwałych niedogodności podczas jazdy oraz, co się z tym wiąże, bardzo kosztownych napraw swoich pojazdów.

Wypełniając mandaty publiczne wójta i radnych gminy Liniewo szczególnie na  sercu leży nam to, aby podwyższać jakość i komfort życia naszych mieszkańców, w tym szczególnie dostępn

ości  do naszej gminy w standardzie nowoczesnych  technologii drogowych.

Tym bardziej że od niedawna dosłownie na końcu tej modernizowanej drogi (za skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej z drogą powiatową) uruchomiony został obszar gospodarczy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Liniewie o dodatkowym statusie Doliny Logistycznej wynikającym z członkostwa gminy Liniewo  w „NORADA Metropolitarne Forum Wójtów , Burmistrzów i Prezydentów” północnych i południowych  Kaszub z siedzibą w Gdyni.

Pierwszym zakładem, który powstaje w tym rejonie jest to firma „FILJAN” – producent domków drewnianych. Mamy więc nadzieję, że znajdzie tam zatrudnienie spora liczba pracowników z  naszej gminy i nie tylko.

Już dzisiaj wielu mieszkańców tej gminy cieszy się z tej inwestycji drogowej Województwa Pomorskiego, której  wsparcie w odpowiednim czasie zapowiedział Wójt i  Rada Gminy Liniewo, a wcześniej było to także marzeniem   „KWW  RAZEM DLA GMINY”.

 

 

  

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: