Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR z Gminy Liniewo
data publikacji: 23.lut.2022

Gmina Liniewo pozyskała w rządowym konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dotację w kwocie 497 159,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 167 komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Liniewo.

Sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR. Urząd Gminy Liniewo prowadził nabór osób zainteresowanych zakupem sprzętu komputerowego do dnia 28 października 2021 r. 

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: