Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
ATRAKCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY – bliskość lasów i jeziora!!!
data publikacji: 18.lis.2013

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe (5 działek), niezabudowane o powierzchni od 2.314 m² do 2.316 m² położone w miejscowości Garczyn, gmina Liniewo w województwie pomorskim. Cena wywoławcza 67.500 zł netto

    Sprzyjające i pewne warunki do zabudowy ze względu na następujące aspekty:

1) lokalizacja ogólna działek w strefie peryferyjnej miejscowości Garczyn, w odległości około 1 km od centrum wsi, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej,

2) działki położone są w kompleksie nowo wydzielonych działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową,

3) zapewnienie podłączenia do podstawowej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej),

4) sąsiedztwo dla przedmiotowych działek to istniejąca zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa oraz tereny użytkowane rolniczo, istniejące kompleksy leśne,

5) nieruchomości zlokalizowane są na terenach o dużych walorach ekologiczno – przyrodniczych w sąsiedztwie Jeziora Duże (około 200 m),z rezerwatem wokół niego i największym na pomorzu grodziskiem wczesnośredniowiecznym.

    Szczegółowe pytania, dotyczące oferty sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym należy kierować na adres mailowy: rolnictwo@liniewo.pl lub telefon (058) 687-85-26 w godzinach 7.30-15.30 – Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: