Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:

Skat Sportowy

Dnia 11 lipca w GOKSiR w Lipuszu , rozegrano 3 i 4 turniej skata sportowego z cyklu „Grand Prix Serce Kaszub 2020” Pandemia wirusa Covid 19 nie pozwoliła na rozegranie zawodów w przewidywanych terminach w 2020. Na starcie stanęło 23 graczy. Dobrze wypadli gracze miejscowego GOKSiR Liniewo, gdyż w 3 turnieju wygrał Jerzy Jędrzejczak.

Read the rest »

Wycieczka BISKUPIN-GNIEZNO-POZNAŃ

Read the rest »

Bum Kulturalny w Naszej Gminie

Pięć ,,fantastycznych” spotkań z Mieszkańcami Gminy Liniewo. Po dniach dziecka zorganizowaliśmy kilka pikników integracyjnych dla Naszych Mieszkańców. Wzięło w nich udział razem około 450 osób. Bardzo widoczne były pozytywne emocje podczas tych spotkań. Młodzież strażacka wspaniale spędziła ze sobą wspólne chwile. Panie oraz Seniorzy bardzo długo czekali na to by w końcu pobyć ze sobą i wspólnie planować wakacyjny czas. Dzieci i ich uśmiechnięte buzie, a przede wszystkim zgromadzone pokłady energii pokazały, że są szczęśliwe, a właśnie nam wszystkim chodzi o dobre relacje, radość i przyjaźń wobec siebie. Współpracowaliśmy z prezesami klubów seniora, przewodniczącymi KGW Gminy Liniewo radnymi, sołtysami, strażakami, rodzicami podczas organizacji tych pikników.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Wójta za wsparcie i obecność. Pozdrawiamy wszystkich Mieszkańców i zapraszamy na kolejne spotkania.

INFORMACJA WÓJTA GMINY LINIEWO WS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW w 2021 r.


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXIV/206/2017 z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję o zasadach przyznawania stypendium Wójta za rok szkolny 2020/2021.

1. Stypendium Wójta Gminy może być przyznane wyróżniającym się uczniom, stale zamieszkującym na terenie gminy Liniewo, z klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

2. Stypendysta powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:

1) zająć od 1 – 3 miejsca w wojewódzkiej albo od 1 – 10 miejsca w krajowej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowej i osiągnąć średnią ocen co najmniej – 4,00;

2) uzyskać średnią ocen co najmniej:

  • w szkole podstawowej w klasach IV – VI – 5,40;
  • w szkole podstawowej w klasach VII – VIII – 5,25;
  • w szkole ponadpodstawowej – 4,80.

3) Stypendium przyznawane jest na wniosek ucznia, rodziców ucznia (opiekunów), dyrektora szkoły, wychowawcy lub komisji stałych Rady Gminy – wniosek w załączeniu do informacji.

4) Wniosek należy złożyć najpóźniej do 2 lipca br. w biurze podawczym Urzędu Gminy.

5) Do wniosku należy dołączyć:

1. oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Liniewo;

2. kserokopia świadectwa rocznego, potwierdzona za zgodność przez dyrektora szkoły lub dokument potwierdzający osiągnięcia;

6) Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej stypendysty.

Dodatkowo: 

1. Wniosek do pobrania
2. Zgoda na przekazanie stypendium na konto
3. KLAUZULA INFORMACYJNA– stypendia szkolne

Uchwała XXXVII/321/2018 r. Rady Gminy Liniewo
Uchwała XXIV/206/2017 r. Rady Gminy Liniewo

Kontakt: