Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Dodatek dla gospodarstw domowych
data publikacji: 29.wrz.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, że można składać wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:   

– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, 

– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

– kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liniewo w zakładce jednostki organizacyjne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wnioski do pobrania oraz w biurze świadczeń rodzinnych. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 687 85 36.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie

Bożena Wardyn

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: