Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

data publikacji: 30.sie.2022

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące przepisy w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Z poważaniem

Wójt Gminy

Mirosław Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: