Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminyGOSPODARKA ODPADAMI
Dofinansowanie PSZOK

Budowa i wyposażenie PSZOK wraz z doposażeniem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Liniewo”

Gmina Liniewo zakończyła zadanie związane z budową ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie działki 282/4 w msc Orle Gmina Liniewo. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W wyniku realizacji zadania został wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który został wyposażony w nowe pojemniki do składowania odpadów:

– odpady (2 wielomateriałowe pojemniki o poj. 1100 l),

– zużyte opony ( kontener 5m3),

-odpady budowlane i rozbiórkowe ( kontener 7m3),

-makulatura (1 pojemnik o poj. 1100 l ),

– opakowania ze szkła (1 pojemnik o poj. 1100 l),

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( kontener 5 m3),

– akumulatory (1 skrzyniopaleta o poj. 500 l wraz z pokrywą),

-metale (1 pojemnik o poj. 1100 l),

– odpady wielkogabarytowe (1 kontener typu MULDA o poj. 7 m3),

– przeterminowane leki (1 pojemnik o poj. 50 l),

– chemikalia (3 pojemniki o poj. 200 l),

– odpady zielone ( kontener 5 m3),

– popioły z gospodarstw domowych (1 pojemnik o poj. 1100 l),

– zużyte baterie (1 pojemnik o poj. 150 l),

Teren PSZOK został utwardzony kostką betonową, a także zostało wybudowane oświetlenie i ogrodzenie terenu wraz z automatycznie przesuwaną bramą.

W ramach zadania zostały również zakupione i przekazane dla mieszkańców z terenu gminy Liniewo, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów, kosze w kolorze czarnym i brązowym ( o pojemności 240l)w ilości po 1005 kpl, 105 kpl pojemników o pojemności 1100 l oraz stelaże do zbiórki odpadów segregowanych.

Całkowity koszt inwestycji to 388 413,46 zł netto w tym:

– 154 473,99 zł netto budowa PSZOK,

– 50 657,37 zł netto wyposażenie PSZOK + stelaż ( bez pojemników 1100 ltr)

– 130 067,10 zł zakup pojemników o pojemności 240 l (2×1005 szt)

– 49 395,00 zł netto pojemniki 1100 l ( 105 szt)

-3820,00 zł netto materiały promocyjne i edukacyjne

Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosił 388 413,46 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki wynosiła 300 000,00 zł to jest 77,23% kosztów kwalifikowanych.

W ramach realizowanego zadania zostały również przeprowadzone działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w tym dzieci i młodzieży w zakresie selekcji odpadów oraz kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

W celu kontynuowania edukacji mającej na względzie poszerzenie wiedzy na temat produkowanych odpadów zamieszczone zostały na stronie Gminy Liniewo informacje.

http://www.liniewo.pl/gospodarka-gminy/gospodarka-odpadami-w-przededniu-rozpoczecia-funkcjonowania-nowego-systemu/

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: