Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Liniewo kadencji 2018-2023
data publikacji: 28.lis.2018

21 listopada br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Liniewo kadencji 2018-2023. W sali widowiskowej Domu Kultury w Liniewie, piętnastu radnych wybranych w wyborach 21 października złożyło ślubowanie i objęło mandat.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Stanisław Burek, który przeprowadził głosowanie nad wyborem przewodniczącego rady. O funkcję przewodniczącego ubiegało się dwóch radnych Adam Sosnowski i Ludwik Szparkowski.  W wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, dwunastu do trzech, Przewodniczącym Rady Gminy Liniewo został Adam Sosnowski.

Chciałbym bardzo podziękować koleżance i kolegom radnym za zaufanie. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie trudne zadanie. Jest to dla mnie też nowa odsłona w moim życiu. Pragnę państwa zapewnić, że będę robił wszystko, żeby zjednoczyć radę, aby działała na rzecz gminy Liniewo i podejmowała same dobre uchwały. Zapewniam państwa i pracowników urzędu, że będę robił wszystko, aby nasza współpraca układała się bardzo dobrze, byśmy wspólnie budowali naszą małą Ojczyznę, którą jest gmina Liniewopodkreślał Adam Sosnowski. 

Po wyborze przewodniczącego rozszerzono porządek obrad o dodatkowy punkt, a mianowicie wybór wiceprzewodniczącego. W tym przypadku padła tylko jedna kandydatura – Sławomira Zabrockiego. 

Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak: „Obejmując urząd wójta Gminy Liniewo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd, sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Wójt w swoim przemówieniu  podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na stanowisko wójta na nową kadencję. Pogratulował wyboru nowej radzie, życząc jednocześnie owocnej, wspólnej  pracy na rzecz Gminy Liniewo.

Radni Gminy Liniewo kadencji 2018-2023:

 

 1. Barzowski Ryszard
 2. Borkowski Tadeusz
 3. Burek Stanisław
 4. Grabski Arkady
 5. Klajst Sylwia
 6. Kruszyński Ryszard
 7. Krzyżanowski Piotr
 8. Kurszewski Norbert
 9. Lutka Henryk
 10. Narloch Stanisław
 11. Prądziński Wojciech
 12. Sosnowski Adam
 13. Szarmach Wiesław
 14. Szparkowski Ludwik
 15. Zabrocki Sławomir

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: