Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
INFORMACJA WÓJTA GMINY LINIEWO WS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW w 2020 r.
data publikacji: 16.cze.2020

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXIV/206/2017 z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję o zasadach przyznawania stypendium Wójta za rok szkolny 2019/2020.

 

1.Stypendium Wójta Gminy może być przyznane wyróżniającym się uczniom, stale zamieszkującym na terenie gminy Liniewo, z klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

2.Stypendysta powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:

1) zająć od 1 – 3 miejsca w wojewódzkiej albo od 1 – 10 miejsca w krajowej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowej i osiągnąć średnią ocen co najmniej – 4,00;

2)uzyskać średnią ocen co najmniej:

  • w szkole podstawowej w klasach IV – VI – 5,40;
  • w szkole podstawowej w klasach VII – VIII – 5,25;
  • w szkole ponadpodstawowej – 4,80.

3)Stypendium przyznawane jest na wniosek ucznia, rodziców ucznia (opiekunów), dyrektora szkoły, wychowawcy lub komisji stałych Rady Gminy – wniosek w załączeniu do informacji.

4)Wniosek należy złożyć najpóźniej do 3 lipca br. w biurze podawczym Urzędu Gminy.

5)Do wniosku należy dołączyć:

1.oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Liniewo;

2.kserokopia świadectwa rocznego, potwierdzona za zgodność przez dyrektora szkoły lub dokument potwierdzający osiągnięcia;

6) Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej stypendysty.

 

Dodatkowo: 

 

1. Wniosek do pobrania

2. Zgoda na przekazanie stypendium na konto

3. KLAUZULA INFORMACYJNA– stypendia szkolne

 

Uchwała XXXVII/321/2018 r. Rady Gminy Liniewo
Uchwała XXIV/206/2017 r. Rady Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: