Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Kolejne oficjalne otwarcie dwóch inwestycji
data publikacji: 15.wrz.2023

W piątek 15 września, odbyło się podwójne otwarcie inwestycji na terenie Gminy Liniewo.

Pierwsza otwierana inwestycja dotyczyła drogi z Sobącza w kierunku Bukowego Pola. Wśród zebranych w Sobączu byli: Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, Skarbnik Gminy Liniewo Alicja Koprek, Kierownik referatu komunalnego Krystian Breski, mieszkańcy wsi Sobącz z sołtys Aliną Stodulską, Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Adam Sosnowski i Z- ca Przewodniczącego Rady Gminy Sławomir Zabrocki, Przewodniczący Komisji Komunalnej i Budżetu Wiesław Szarmach, Radny Gminy Liniewo Ryszard Barzowski oraz zaproszeni goście.

Tradycyjnie wszystkich przybyłych na uroczystość powitał Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w modernizację drogi. Nad nową nawierzchnią przecięto wstęgę i zaproszono do przejazdu na miejsce kolejnego otwarcia.

W miejscowości Stary Wiec czekali zgromadzeni mieszkańcy, ks. Proboszcz z Parafii Wysin Arkadiusz Ćwikliński oraz Sołtysi: Alicja Sobisz Sołtys Starego Wieca, Ewa Zielińska Sołtys Wysina oraz Szymon Aszyk Sołtys wsi Chrósty Wysińskie. Tu również jako pierwszy głos zabrał Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo oddając nowopowstały plac zabaw w ręce mieszkańców. Jeszcze raz powitał przybyłych na uroczystości oraz podziękował za każdy możliwy wkład w realizację tego bardzo rozległego zadania.

W tej części otwarcia nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości i mieszkańców. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w swoim wystąpieniu wspomniał o tym, że Gmina Liniewo jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków na różnego rodzaju inwestycje. Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski podziękował za zaproszenie na otwarcie oraz wspomniał, że cieszy się z nowych inwestycji, które są możliwe dzięki programom rządowym. Pani Starosta Alicja Żurawska pogratulowała pozyskanych środków, zmian na terenie całej gminy, dziękując jednocześnie Panu Wojewodzie Dariuszowi Drelichowi za wieloletnią przychylność.

 Po jeszcze wielu pięknych słowach i podziękowaniach ze strony zaproszonych gości jak i mieszkańców, nastąpiło poświęcenie, którego dokonał ks. Proboszcz z parafii Wysin Arkadiusz Ćwikliński, następnie wszyscy zgromadzeni udali się na wspólny poczęstunek.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za obecność podczas otwarcia obu inwestycji, wsparcie obu zadań oraz wykonaną pracę. Wśród zaproszonych obecni byli między innymi: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Kościerski Alicja Żurawska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski, Wykonawca robót Witold Cygert i Maciej Kulasiewicz, Wykonawca robót Radosław Lica, Kierownik Nadzoru Budowlanego Wojciech Orlik oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Marek Drażba.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: