Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Kolejne sukcesy Gminy – Dobre wieści dla Mieszkańców
data publikacji: 11.paź.2023

W dniu 10 października br., odwiedził nasza gminę Pan Minister Marcin Horała, który przekazał na ręce Wójta Mirosława Warczaka czeki informacyjne o dofinansowaniu trzech złożonych wniosków o łącznej wartości 8,5 miliona złotych.

Drodzy Mieszkańcy niezwykle miło mi poinformować o kolejnym uzyskanym wsparciu dla Gminy Liniewo z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 8/2023. W ramach tego działania zaakceptowane zostały trzy wnioski w następującym zakresie:

Zadanie 1

Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej.

W ramach zadania przewiduje się montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach i infrastrukturze krytycznej tj. oczyszczalni ścieków w Orlu, stacji uzdatniania wody w Liniewie, Starym Wiecu i Lubieszynie. Kolejnym elementem zadania ma być wykonanie zbiorników retencyjnych wody pitnej zapewniającej zapas dla mieszkańców sołectw: Sobącz, Iłownica i część Głodowa. W ramach zadania przewiduję się zakup wysokociśnieniowej przyczepy do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi 1 950 000,00 złotych, w tym dofinansowanie  1 850 000,00 złotych.

Zadanie 2

Sportowa Gmina Liniewo.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac na terenie sołectwa Garczyn i Liniewo. Na terenie wsi Garczyn planuje się odbudowę płyty boiska o nawierzchni trawiastej wraz z budową trybun, montażem bramek, wymianą części ogrodzenia przy terenie boiska, wykonaniem bieżni wokół boiska oraz infrastruktura towarzysząca, niezbędna do funkcjonowania obiektu (ławki, kosze, ciągi komunikacyjne itp.). Na terenie wsi Liniewo przy Zespole Oświatowym, planuje się budowę boiska wraz z bieżnią wokół budynku, powierzchnia wewnątrz bieżni zostanie wykorzystana jako boisko o nawierzchni trawiastej. Teren zostanie ogrodzony od strony drogi i pól uprawnych. W ramach zadania planuje się stworzenie miasteczka rowerowego. Ponadto wykonane zostaną elementy towarzyszące tj. ciągi komunikacyjne, zostaną zamontowane ławki, kosze i inna infrastruktura towarzysząca. W ramach zadania planuje się wykonanie trawników, nasadzeń oraz zakup sprzętu do utrzymania wybudowanej infrastruktury (ciągnik z osprzętem).  W Liniewie przewiduje się utwardzenie drogi dojazdowej do wykonanego kompleksu. Wartość zadania wynosi 3 300 000,00 złotych, w tym dofinansowanie  2 970 000,00 złotych.

Zadanie 3

Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie remontu i przebudowy dróg (siedmiu odcinków) na terenie sołectw: Liniewo, Iłownica, Liniewskie Góry, Garczyn i Głodowo. Drogi mają znaczenie strategiczne dla rozwoju gminy, a realizacja zadania będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

Drogi zostaną utwardzone płytami Yomb, a w przypadku dwóch odcinków przewiduje się utwardzenie nawierzchnią bitumiczno-asfaltową. W ramach zadania przewiduje się także zakup koparko ładowarki wraz z osprzętem, dzięki której możliwa będzie realizacja zadań remontowych oraz utrzymanie wykonanej infrastruktury drogowej. Wartość zadania wynosi 3 300 000,00 złotych, w tym dofinansowanie  3 100 000,00 złotych.

Z całego serca dziękujemy Panu Ministrowi Marcinowi Horale za wspieranie naszych planów i marzeń w ramach współpracy sektora rządowego z samorządem lokalnym.

Drodzy Państwo tak jak widzicie działając razem, blisko ludzi i ludzkich spraw, możemy zrobić dużo więcej.

Mirosław Warczak

Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: