Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Nowe umundurowanie dla Strażaków OSP Wysin
data publikacji: 22.sie.2022

W ramach tegorocznego naboru „ Florek wsparcie dla OSP ( edycja 2022 ) nasza jednostka OSP Wysin zrealizowała zadanie pn. Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i  wyposażenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz  WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.   Koszt kwalifikowany zadania  wyniósł  7000,20   złotych . W ramach realizowanego  Zadania jednostka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz  WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 7000.00 złotych Zadanie polegało na zakupie 3 mundurów specjalnych.

Realizowane zadanie obejmuje 4618 osób objętych  ochrona inną niż przeciwpowodziowa.

                                                                                          Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                Wójt Gminy

                                                             Mirosław Warczak

www.nfosigw.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: