Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Nowe umundurowanie  i sprzęt dla Strażaków OSP Liniewo
data publikacji: 09.wrz.2022

W ramach tegorocznego naboru „ Florek wsparcie dla OSP ( edycja 2022 ) nasza jednostka OSP Liniewo zrealizowała zadanie pn. Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i  wyposażenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz  WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.. Dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Koszt kwalifikowany zadania  wyniósł  7351,63   złotych . W ramach realizowanego  Zadania jednostka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz  WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 7000.00 złotych Zadanie polegało na zakupie 2 mundurów specjalnych , 1 węża tłocznego  W-75 , oraz hełmu strażackiego

Realizowane zadanie obejmuje 4618 osób objętych  ochrona inną niż przeciwpowodziowa.

                                                                                          Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                Wójt Gminy

                                                                                             Mirosław Warczak

www.nfosigw.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: