Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
O B W I E S Z C Z E N I E
data publikacji: 03.mar.2014

                             O B W I E S Z C Z E N I E

RGKIR-341.5.3.14

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn. zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 19.02.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 33029 – 2014 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Stary Wiecu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Starym Wiecu”.

 

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o załączenie schematów dla rozdzielnicy zestawu hydroforowego oraz rozdzielnicy technologicznej.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dysponuje schematami dla rozdzielnicy zestawu hydroforowego oraz rozdzielnicy technologicznej. Do kalkulacji należy przyjąć rozdzielnię technologiczną oraz rozdzielnię zestawu hydroforowego spełniające wymagania Zamawiającego opisane odpowiednio na stronach 14 i 16 „Aktualizacji części technologicznej projektu budowlanego”.

 

                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                  /-/ Mirosław  Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: