Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Ogłoszenie
data publikacji: 15.wrz.2015

Liniewo,  dnia 15 września 2015 r.

 Wójt Gminy Liniewo informuje, że decyzją Wojewody Gdańskiego Nr 39/2015 r. z dnia 11 września 2015 r. została powołana Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą w okresie od 21.06.2015 do 31.08.2015 r. na terenie Gminy Liniewo.

Od dnia 15 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.  producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Do pomocy zakwalifikowane będą  gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie  łącznych dochodów  z produkcji roślinnej i zwierzęcej w całym gospodarstwie o ponad 30 %  w porównaniu do  średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej  z trzech lat  z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

Szacunek szkód przeprowadzony będzie niezwłocznie po zgłoszeniu szkody przez producenta rolnego w Urzędzie Gminy Liniewo.

Szacowane będą wyłącznie szkody w ziemniakach, krzewach owocowych, roślinach strączkowych oraz powstałe na łąkach i do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

            Wniosek o oszacowanie szkód w wyżej wymienionych kategoriach roślin uprawnych dostępny będzie u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Liniewo tj. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 11 oraz na stronie internetowej gminy.

Pobierz wniosek>>>

                                                                                                  Wójt Gminy Liniewo

                                                                                        /-/ Mirosław Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: