Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODÓW STRAŻACKICH
data publikacji: 21.kwi.2017

pobrany plik1.  Nazwa i siedziba organizatora licytacji:

Urząd Gminy w Liniewie

ul. Dworcowa 3

83 – 420 Liniewo

 1. Termin w którym można obejrzeć przedmioty licytacji:

Pojazdy stanowiące przedmiot sprzedaży można oglądać w okresie od 24 kwietnia – 9 maja 2017 r. w Liniewie, 83 – 420 Liniewo, przy urzędzie gminy, tel. 58/6878520, kom. 506 194 077.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji:

Licytacja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo w dniu 10 maja (środa) 2017 r. o godz. 1100.

l

l

l

 1. Przedmiot pierwszej licytacji :

 1. samochód strażacki marki – FORD

 2. model – 130TRANSIT 3.0t

 3. nr rejestracyjny – GKS N250

 4. rok produkcji – 1973

 5. data pierwszej rejestracji – 9 października 1973r. (w Polsce 11/06/2002)

 6. data ważności badania technicznego – 16 czerwca 2017 r.

 7. wskazanie drogomierza – 25.280 km

 8. rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym

 9. pojemność/moc silnika – 1688 ccm/48 kW (65 KM)

 10. cena wywoławcza pojazdu – 20.000 zł brutto

 11. warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w kwocie – 500 zł

l

l

l

 1. Przedmiot drugiej licytacji:

 1. samochód strażacki marki – MERCEDES

 2. model – 409 5.2t

 3. numer rejestracyjny – GAK 9080

 4. rok produkcji – 1976

 5. data pierwszej rejestracji w Polsce – 7 listopada 1998

 6. data ważności badania technicznego – 5 kwietnia 2017

 7. wskazanie drogomierza – 38.246 km

 8. rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym

 9. pojemność/moc silnika – 2277 ccm/90 kW (122 KM)

 10. cena wywoławcza pojazdu – 9.500 zł brutto

 11. warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w kwocie – 500 zł

l

l

l

Wadium należy wnieść do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 900 w formie gotówkowej do kasy Urzędu, lub przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 z dopiskiem „licytacja samochodu” z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora licytacji przed jej otwarciem pod rygorem uznania przez organizatora licytacji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.

Oryginał dowodu wpłaty wadium należy okazać przed wywołaniem licytacji.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez pozostałe osoby, które brały udział w licytacji zostanie zwrócone bez oprocentowania niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od zakończenia licytacji na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy uczestnika.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który uzyskał przybicie uchylił się od zawarcia umowy.

 1. Zastrzeżenia: Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania bez podania przyczyn.

 2. Inne postanowienia:

 1. w przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia;

 2. z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji;

 3. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie 7 dni;

 4. wydanie nabywcy przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarcia umowy.

Mirosław Warczak

/-/ Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: