Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODU STRAŻACKIEGO
data publikacji: 12.sty.2017

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji:

Urząd Gminy w Liniewie

ul. Dworcowa 3

83 – 420 Liniewo

 1. Termin w którym można obejrzeć przedmiot licytacji:

Pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać w okresie od 13 – 26 stycznia 2017 r. w Głodowie, 83 – 412 Głodowo, przy remizie OSP, tel. 58/6878251, kom. 603 954 175.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji:

Licytacja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo w dniu 27 stycznia (piątek) 2017 r. o godz. 1100.

 1. Przedmiot licytacji:

 1. samochód strażacki marki – FORD

 2. model – 130TRANSIT 3.0t

 3. nr rejestracyjny – GKS N250

 4. rok produkcji – 1973

 5. data pierwszej rejestracji – 9 października 1973r. (w Polsce 11/06/2002)

 6. data ważności badania technicznego – 16 czerwca 2017 r.

 7. wskazanie drogomierza – 25.280 km

 8. rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym

 9. pojemność/moc silnika – 1688 ccm/48 kW (65 KM)

 1. Cena wywoławcza pojazdu – 28.900 zł brutto.

 2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium wywoławcze w kwocie – 600 zł

Wadium należy wnieść do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 900 w formie gotówkowej do kasy Urzędu, lub przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 z dopiskiem „licytacja samochodu” z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora licytacji przed jej otwarciem pod rygorem uznania przez organizatora licytacji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.

Oryginał dowodu wpłaty wadium należy okazać przed wywołaniem licytacji.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez pozostałe osoby, które brały udział w licytacji zostanie zwrócone bez oprocentowania niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od zakończenia licytacji na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy uczestnika.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który uzyskał przybicie uchylił się od zawarcia umowy.

 1. Zastrzeżenia: Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania bez podania przyczyn.

 2. Inne postanowienia:

 1. w przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia;

 2. z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji;

 3. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie 7 dni;

 4. wydanie nabywcy przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarcia umowy.

Mirosław Warczak

/-/ Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: