Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
data publikacji: 31.sty.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY LINIEWO

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Liniewo położonych w miejscowości Garczyn, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo na cele zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zapisanych w księdze wieczystej Nr GD1E/00019780/8:

 

 

 

  1.      Działka nr geod.  841 o pow. 2315 m2, – cena wywoławcza :  85.000,00 zł ; wadium : 10.000,00 zł
  2.     Działka nr geod.  842 o pow. 2315 m2, – cena wywoławcza :  85.000,00 zł ; wadium : 10.000,00 zł
  3.    Działka nr geod.  843 o pow. 2316 m2, – cena wywoławcza :  85.000,00 zł ; wadium : 10.000,00 zł
  4.     Działka nr geod.  844 o pow. 2314 m2, – cena wywoławcza :  85.000,00 zł ; wadium : 10.000,00 zł
  5.     Działka nr geod.  845 o pow. 2314 m2, – cena wywoławcza :  85.000,00 zł ; wadium : 10.000,00 zł

 

 

Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciążą obciążenia ani zobowiązania.

Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

     Przetarg odbędzie się 4 marca 2013 roku o godz. 10.30  w budynku Urzędu Gminy Liniewo Gminnego przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej , odpowiednio do poszczególnej działki ( z podaniem numeru i miejsca położenia działki), w terminie do dnia  1 marca 2013 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr  48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr 11, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/liniewo.

 

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

Kontakt: