Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIEWO o naborze na wolne stanowisko pracy
data publikacji: 30.lis.2015

Liniewo, dnia 30 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LINIEWO

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

I.  Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo

 

II. Stanowisko pracy: pracownik komunalny.

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      nieposzlakowana opinia,

3)      wykształcenie zasadnicze,

4)       prawo jazdy kategorii B,

5)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotniczym.

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      prawo jazdy kategorii T,

2)      sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność,

V. Zakres obowiązków:

1) praca wykonywana w pełnym etacie,

2) prace w referacie komunalnym urzędu gminy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1)      oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

                Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć  osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko pracy –   pracownik komunalny” do dnia 4 grudnia 2015 roku.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: