Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
KOMUNIKAT w sprawie utrzymywania zwierząt domowych
data publikacji: 05.lut.2013

KOMUNIKAT w sprawie utrzymywania zwierząt domowych

 

Właściciele psów są zobowiązani utrzymywać zwierzęta w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia:

 

1)    właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar;

2)    na terenach ogólnie dostępnych  należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;

3)    na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;

 

4)    należy nie dopuszczać psa do stanu, np. poprzez umyślne szczucie, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;

 

5)    należy nie pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)    zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;

7)    osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku – obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;

 

8)    nieczystości, o których mowa w pkt 7 należy zbierać do szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych – specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady zmieszane.

 

Wyżej  wymienionych  podstawowych zasad należy bezwzględnie przestrzegać pod groźbą sankcji karnych ponieważ  właściciele psów są odpowiedzialni za wypadki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ich zwierzęta.

 

Właściciele psów wałęsających się na drogach publicznych bez dozoru i zabezpieczenia będą karani mandatami przez funkcjonariuszy policji bez uprzednich pouczeń.

 

/-/ Mirosław Warczak

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: