Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
PODSUMOWANIE DOKONAŃ W KADENCJI 2019-2023 (Garczyn, Stefanowo, Milonki, Mestwinowo)
data publikacji: 19.lut.2024

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU (Proszę nacisnąć więcej)

PODSUMOWANIE DOKONAŃ W KADENCJI 2019 – 2023r.

(GARCZYN, STEFANOWO, MILONKI, MESTWINOWO)

✅GARCZYN

Podsumowanie dokonań 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

▪️Gmina Liniewo uzyskała wsparcie w ramach Programu Odbudowy Zabytków na:

– Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Garczynie w wysokości 294 000,00 zł,

▪️ Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych (wiata z utwardzeniem na boisku sportowym) we wsi Garczyn – wykonanie 37 247,76 zł,

▪️ Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo; wykonanie 329 321,49 zł, dotacja z Lasów Państwowych 150 000,00 zł,

▪️ Przebudowa drogi w Garczynie – całkowity koszt inwestycji wynosi 266 023,02 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 133 011,00 zł,

▪️ Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Garczynie,

▪️ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Garczynie (budynek Sali Gimnastycznej), wartość zadania wyniosła ponad 211 000,00 zł, w tym dotacja blisko 106 000,00 zł,

▪️ Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej wartość zadania ponad 145 000,00 zł,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +,

▪️ Na podstawie zeszłorocznych wniosków, w roku bieżącym na terenie sołectwa Garczyn będziemy realizować zadania związane z:

🔸 Budową boiska, bieżni na terenie wsi Garczyn wraz z budową boiska, bieżni, dróg w Liniewie wraz z zakupem sprzętu do utrzymania wykonanej infrastruktury. Wartość zadania blisko 3 000 000,00 dla zadań w Garczynie i Liniewie, Budową świetlicy wiejskiej wraz z przebudową placu zabaw oraz terenu przy boisku. Wartość dotacji blisko 2 450 000,00 zł

🔸 Przebudową drogi w Garczynie w tym przebudową ronda. Zadanie ze wsparciem w wysokości 850 000,00 zł. Przebudowa dróg w Garczynie w ramach pakietu 7 dróg z terenu gminy Liniewo. Zadanie ze wsparciem 3 100 000,00 zł.

✅ MILONKI

Podsumowanie dokonań 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

▪️ Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki – wykonanie 1 156 545,92 zł,

▪️ Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo – wykonanie 329 321,49 zł, dotacja z Lasów Państwowych 150 000,00 zł,

▪️ Przebudowa drogi w Garczynie – Całkowity koszt inwestycji wynosi 266 023,02 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 133 011,00 zł,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła 6+.

✅STEFANOWO, MESTWINOWO

Podsumowanie dokonań 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

▪️ Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki – wykonanie 1 156 545,92 zł, dotacja 1 094 132,00 zł

▪️ Remont Drogi w kierunku na Milonki,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników „Granty PPGR” (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: