Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
PODSUMOWANIE DOKONAŃ W KADENCJI 2019-2023 (LUBIESZYN, LUBIESZYNEK)
data publikacji: 19.mar.2024


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU 
(Proszę nacisnąć więcej)

✅Lubieszyn, Lubieszynek

Podsumowanie dokonań 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ – 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

 • Zakończenie prac związanych z budową Stacji Uzdatniania Wody w Lubieszynie, wartość zadania 1 843 266,40 zł,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej (kanalizacja 2 395 284,75 zł),
 • Przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie, wartość zadania 789 647,26 zł,
 • Budowa odwodnienia parkingu przy Ośrodku Zdrowia,
 • Utwardzenie dróg w centrum wsi Lubieszyn, po zakończonych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej 604 715,25 zł,
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszyn 530 mb (koszt po przetargu 443 445,90 zł, dotacja 145 845,00 zł),
 • Przebudowa drogi Liniewskie Góry – Lubieszynek (zadanie dwuletnie, dane za rok 2022). Koszt robót budowlanych 2 883 777,77 zł, dotacja 1 143 000,00 zł, długość 3,1 km,
 • Budowa wiaty integracyjnej dla Mieszkańców sołectwa Lubieszyn przy udziale funduszy sołeckich i środków zewnętrznych z programu „Aktywne Sołectwo”,
 • Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy,
 • Remont Domu Środowiskowego (Sprawni Inaczej) w Lubieszynie. W ramach zadania wykonano wymianę źródła ogrzewania (pieca), remont sanitariatów piętra starej części budynku, zakup schodowłazu, wymianę elementów konstrukcji dachu, koszt 251 000,00 zł, w tym 212 000,00 zł dofinansowania,
 • Doposażenie lokalnej jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt Ppoż,
 • Doposażenie kuchni w Świetlicy OSP Lubieszyn,
 • Wsparcie remontu remizy OSP Lubieszyn,
 • Pozyskanie specjalistycznego samochodu marki VOLVO dla OSP Lubieszyn (dofinansowanie gminy wyniosło 130 000,00 zł),
 • Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, Wymiana źródeł ciepła – piece),
 • Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,
 • Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,
 • Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: