Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
PODSUMOWANIE DOKONAŃ w KADENCJI 2019 – 2023r (ORLE, RÓWNE, CHRZTOWO, SOBĄCZ)
data publikacji: 03.kwi.2024


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU 
(Proszę nacisnąć więcej)

✅CHRZTOWO

▪️ Wykonanie remontu drogi w Chrztowie w kierunku do Równego,

▪️Wykonanie remontu drogi Orle – Chrztowo,

▪️ Wykonanie sieci wodociągowej Orle – Chrztowo,

▪️ Wykonanie kolejnego odcinka drogi utwardzonej płytami Yomb oraz kruszywem w Chrztowie,

▪️ Wykonanie kolejnego odcinka drogi asfaltowej w Chrztowie,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, Wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Estetyzacja ronda w centrum Chrztowa,

▪️ Doposażanie Świetlicy Wiejskiej w sprzęt i urządzenia (w tym AGD),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +.

✅RÓWNE

▪️ Wykonanie remontu drogi w Chrztowie w kierunku do Równego,

▪️ Wykonanie tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów),

▪️ Wsparcie doradcze rolników i rolnictwa w zakresie pozyskania środków na proekologiczne działania i rozwój gospodarstw rolnych,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, Wymiana źródeł ciepła –piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+.

✅ORLE

▪️ Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Orle – wykonanie 2 001 233,23 zł, dotacja z Polskiego Ładu 1 499 000,00 zł oraz blisko 464 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Wodno – Kanalizacyjnej. W zakresie zadania wyremontowano dwa odcinki dróg osiedlowych, doposażono Plac Zabaw, utwardzono parking przy Świetlicy Wiejskiej, wyremontowano dwa odcinki drogi w kierunku Chrztowa, zakupiono piaskarkę, wyremontowano kanalizację sanitarną,

▪️ Wykonanie kilku ciągów chodnikowych przy blokach,

▪️ Wykonanie remontu drogi przy starych blokach,

▪️ Budowa pomostu w Orlu wraz z wyposażaniem, budową placu zabaw oraz dojściem do jeziora (koszt całkowity 405 373,48 zł),

▪️ Doposażenie trzech miejsc rekreacji (Placów zabaw dla Dzieci i Młodzieży) z terenu Gminy Liniewo: Głodowo, Orle, Sobącz – wykonanie 96 439,50 zł,

▪️ Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Orlu (dostawa stołów, krzeseł, mebli, wyposażenia AGD, drzwi, klimatyzatorów itp.),

▪️ Utwardzenie płytkami polbrukowymi parkingu koło Świetlicy Wiejskiej,

▪️ Przebudowa układu sterowania w Oczyszczalni Ścieków w Orlu, zakup i doposażenie układu technologicznego oczyszczalni za kwotę blisko 200 000,00 zł,

▪️ Budowa wodociągu Orle – Chrztowo o wartości 337 145,74 zł,

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, Wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +.

✅SOBĄCZ – BUKOWE POLE

▪️ Udzielenie dotacji celowej w wysokości 220 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, na realizację przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi w Sobączu i Dece,

▪️ Remont dróg na terenie Sołectwa Liniewo i Sobącz – wykonanie 1 495 382,71 zł, dotacja 1 415 000,00 zł. W ramach zadania wykonano trzy odcinki drogi, z tego dwa w kierunku Bukowego Pola oraz odcinek łączący drogę gminną i powiatową,

▪️ Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo: Głodowo, Orle, Sobącz – wykonanie 96 439,50 zł,

▪️ Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sobączu,

▪️ Wykonanie prac remontowych w Świetlicy Wiejskiej (w tym schody, instalację elektryczną, remont sanitariatów itp.),

▪️ Doradztwo oraz wsparcie pozyskania środków na programy proekologiczne (Azbest, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Folie po sianokiszonkach, Wymiana źródeł ciepła – piece),

▪️ Wspieranie informacyjne i doradcze modernizacji oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

▪️ Udzielanie pomocy rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego,

▪️ Realizacja Programu dla dzieci byłych pracowników PGR (Laptopy), Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: