Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
data publikacji: 14.paź.2015


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie  przystąpił  do realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015.

Podpisano porozumienie ze stowarzyszeniem  Tczewski Bank Żywności gwarantujące cykliczną pomoc w formie produktów żywnościowych  w okresie od września 2015 do kwietnia 2016 r. W dniach 28-30 września 2015 r. realizowano  pierwszą transzę  pomocy  w

formie paczek żywnościowych.  Wydawanie żywności odbywało się w świetlicy wiejskiej w Orlu. Pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami udzielili wsparcia 150 rodzinom z naszej gminy.

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria  kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( od 1 października 2015 r.- 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: