Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych działek położonych na terenie Gminy Liniewo.
data publikacji: 03.lis.2014

Liniewo, dnia 28.10.2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Wójt Gminy w Liniewie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Liniewo, stanowiących własność komunalną, wymienionych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r.                          

   o godz. 10°° w pokoju  nr 11 Urzędu Gminy w Liniewie.

 

Warunki przetargu i dzierżawy:

 

· wpłacenie przez osoby prawne i fizyczne ( z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy

o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na działkę,

najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 9.50, w kasie Urzędu Gminy w Liniewie,

· postąpienie minimalne jak w załączniku,

· wywoławczy czynsz za dzierżawę działki podany jest w załączniku.

 

Uczestnicy w dniu przetargu okazują: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału  w przetargu).

Wadium wpłacone na działkę przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 687-85-26 lub w pokoju nr 11

Urzędu Gminy w Liniewie w godzinach urzędowania Urzędu.

 

  Wójt Gminy Liniewo

                                                                                                                             /-/ Mirosław Warczak

Załącznik>>>

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: