Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Sesja Absolutoryjna
data publikacji: 25.maj.2023

W dniu 25 maja 2023 w Sali Wiejskiej w Orlu roku na sesji absolutoryjnej  Wójt Gminy Mirosław Warczak otrzymał Wotum Zaufania oraz Absolutorium za 2022 rok.

W trakcie sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2022 rok, który obejmował podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  oraz przedstawianiu stanowisk poszczególnych komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu udzielono Wójtowi Absolutorium bezwzględną większością głosów. Trzynastu radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu i jeden radny był przeciw.

 W imieniu całej Rady Gminy przewodniczący Adam Sosnowski z wiceprzewodniczącym Sławomirem Zabrockim i radną Sylwią Klajst złożyli wójtowi i skarbnik gratulacje. Wręczyli im wiązanki kwiatów oraz złożyli życzenia dalszej, owocnej pracy na rzecz gminy.

Podczas sesji wśród zaproszonych gości był Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa w Starogardzie Gdańskim Pan Grzegorz Pięta, który podziękował za dotychczasowa współpracę z gminą Liniewo, za zaproszenie na sesję oraz zadeklarował kwotę 150 tys. zł jako 50 % wkład Nadleśnictwa Starogard w remont drogi Garczyn – Milonki.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: