Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
STYPENDIA POMOSTOWE „DYPLOM Z MARZEŃ”
data publikacji: 01.sierpień.2016

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin po raz kolejny zostało zakwalifikowane do Programu Stypendiów Pomostowych w ramach akcji „Dyplom z marzeń” współfinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, administrowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

W ramach programu 3 tegorocznych maturzystów może otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w kwocie 5000,00 złotych, płatne po 500,00 złotych przez 10 miesięcy.

Aby ubiegać się o stypendium powinieneś spełniać następujące warunki:

Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2016/2017) musisz:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
  •  być mieszkańcem Gminy Liniewo
  • posiadać rekomendację organizacji lokalnej, o którą możesz m.in. ubiegać się w Stowarzyszenia Rozwoju i promocji Wsi Wysin

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie stypendium pomostowego wraz z załącznikiem Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz), opisz swój udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, angażowanie się w działalność grup młodzieżowych, czy organizacji pozarządowych.

Wnioski o przyznanie stypendium  należy składać do 7 sierpnia 2016 r do Elżbiety Licznerskiej, Wysin, ul. Polna 1 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 695670998)

Informacje udzielane będą telefonicznie 0695670998 lub mailowo liczek@poczta.onet.pl

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/

http://www.stypendia-pomostowe.pl/wspolpraca-z-lokalnymi-organizacjami-pozarzadowymi/konkurs-dyplom-z-marzen/

 

WNIOSEK >>>

Kontakt: