Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Stypendia Wójta Gminy Liniewo 2015 rozdane
data publikacji: 09.lip.2015

W dniu 08.07.2015 r. w Sali widowiskowej GOKSiR Wójt Gminy Liniewo kolejny raz przyznał stypendia dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Liniewo. Ogółem przyznano 45 stypendiów.

Przyznano stypendia w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie szkół podstawowych,

2) uczniowie gimnazjum,

3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy stypendyści powinni spełniać jedno z następujących kryteriów: 1. Osiągnąć znaczące wyniki w sporcie, dziedzinie artystycznej, naukowej lub innej. 2. Zająć miejsce od 1 do 3 w wojewódzkiej albo od 1 do 10 w krajowej olimpiadzie przedmiotowej. 3. Uzyskać średnią ocen co najmniej: w szkole podstawowej – 5,3, w gimnazjum – 5,2, w szkole ponadgimnazjalnej – 4,8. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia osobiście pogratulował Wójt Gminy Mirosław Warczak. Złożył także gratulacje rodzicom naszych tegorocznych stypendystów. W uroczystości wręczenia symbolicznych „Czeków Wójta” uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach,  Radny Gminy Liniewo Grzegorz Michnowski – Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Dyrektorzy Szkół.

Lista tegorocznych stypendystów

uczniów szkół podstawowych

mieszkających w Gminie Liniewo  spełniających warunki do przyznania

stypendium wójta w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Nazwisko i Imię

Szkoła Podstawowa w

klasa

Średnia ocen

Zachowanie

1.

Kalinowska Klara

Liniewie

IV

5,33

wzorowe

2.

Koprek Marta

Liniewie

IV

5,33

wzorowe

3.

Ziemian Szymon

Liniewie

IV

5,50

bardzo dobre

4.

Damps Paweł

Liniewie

V

5,45

wzorowe

5.

Blok Łukasz

Liniewie

VI

5,36

bardzo dobre

6.

Cylkowska Marta

Liniewie

VI

5,45

wzorowe

7.

Dyks Marika

Liniewie

VI

5,33

wzorowe

8.

Engler Kaja

Liniewie

VI

5,90

wzorowe

9.

Gołuńska Dominika

Liniewie

VI

5,63

wzorowe

10.

Jurczak Marta

Liniewie

VI

5,83

wzorowe

11.

Jurczak Monika

Liniewie

VI

5,33

wzorowe

12.

Pomierska Martyna

Liniewie

VI

5,66

wzorowe

13.

Mielnikow Małgorzata

Garczynie

IV

5,33

wzorowe

14.

Rybarska Oliwia

Garczynie

V

5,30

wzorowe

15.

Sildatka Aleksandra

Garczynie

V

5,38

wzorowe

16.

Bąk Remigiusz

Głodowie

IV

5,75

wzorowe

17.

Klasa Weronika

Głodowie

IV

5,41

wzorowe

18.

Bławat Aleksander

Głodowie

V

5,30

bardzo dobre

19.

Bielawska Marta

Głodowie

VI

5,83

wzorowe

20.

Górska Anna

Głodowie

VI

5,66

wzorowe

21.

Klasa Marika

Głodowie

VI

5,50

wzorowe

22.

Majer Sara

Głodowie

VI

5,91

wzorowe

23.

Elas Oliwia

Wysinie

IV

5,33

wzorowe

24.

Holc Martyna

Wysinie

V

5,69

wzorowe

25.

Drawska Magdalena

Wysinie

VI

5,36

wzorowe

26.

Plata Karolina

Wysinie

VI

5,72

wzorowe

 

 

uczniów gimnazjów

mieszkających w Gminie Liniewo  spełniających warunki do przyznania

stypendium wójta w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Gimnazjum w

klasa

Średnia ocen

Zachowanie

1.

Gollnau Wiktoria

Kościerzynie

I

5,88

wzorowe

2.

Plichta Marta

Liniewie

I

5,46

wzorowe

3.

Ronkowski Kacper

Liniewie

I

5,37

bardzo dobre

4.

Michnowska Wiktoria

Liniewie

II

5,21

bardzo dobre

5.

Szałajda Katarzyna

Liniewie

II

5,43

wzorowe

6.

Wróblewska Nikolina

Liniewie

II

5,35

bardzo dobre

7.

Białas Aleksandra

Liniewie

III

5,56

wzorowe

8.

Jurczak Dominika

Liniewie

III

5,81

wzorowe

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: