Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo – edycja 2014”
data publikacji: 14.lis.2014

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo – edycja 2014”

 

 

Gmina Liniewo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo – edycja 2014”

Zadanie jest dofinansowane z Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. „Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W dniu 03-11-2014 r. podpisana została umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-14/283/2014/AZBEST-2014 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                         w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo – edycja 2014.

Zadanie jest zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XXIX/180/2013 z dnia 22-03-2013 roku.

Zadanie dotyczyło zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Liniewo

Zadanie finansowane było ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Liniewo w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 w Gdańsku oraz środków Gminy Liniewo.

Kwota uzyskanego dofinansowania wynosiła 9.570 zł.

Rodzaj wyrobów azbestowych, jaki znajdował się na obiektach, to płyty faliste azbestowo – cementowe.

Uzyskane dofinansowanie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Liniewo. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 28,932 Mg wyrobów zawierających azbest.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: