Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Liniewo
data publikacji: 22.sty.2024

20 stycznia 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Liniewie.

W zebraniu podsumowującym 2023 rok uczestniczyli członkowie jednostki OSP w Liniewie, Przedstawiacie z Jednostek OSP z Lubieszyna, Wysina i Głodowa, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Liniewo – Mirosław Warczak, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kościerzynie – mł. bryg. Dariusz Radomski, Radny Powiatu Kościerskiego – Krzysztof Michnowski, Radny Gminy Liniewo – Norbert Kurszewski,  Inspektor  Obrony Cywilnej UG Liniewo – Maria Grabowska. Przy stole prezydialnym zasiedli również Komendant Gminny OSP – Wiesław Szarmach, Prezes Zarządu Gminnego OSP – Wojciech Prądziński.

Zebranie sprawozdawcze miało jak zawsze uporządkowany i zdyscyplinowany charakter. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji, rozpoczęła się część związana ze sprawozdawczością, planami oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie.

Podczas zebrania głos zabrali również goście. Gratulacji i podziękowań nie było końca. Zabierający głos dziękowali za działalność jednostki w 2023 roku, zaznaczając przy tym bardzo duże zaangażowanie w działalności ratowniczej oraz profilaktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Druhnom i Druhom dziękowano za gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie Jednostki oraz życie lokalnej społeczności. 

W dowód uznania, zaangażowania, własnego wkładu pracy oraz wszelkich innych wyrzeczeń i poświeceń na rzecz działalności strażackiej OSP, Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, uroczyście przekazał bon intencyjny w kwocie 2 500,00 zł dla OSP Liniewo.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: