Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
data publikacji: 22.sty.2014

Szanowni Państwo,

W dniu 15 stycznia br. Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie
wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lun kwalifikowany. Mając na uwadze zachęcenie
jak największej grupy producentów rolnych do skorzystania z dopłat, bardzo
proszę o przekazanie poniżej informacji potencjalnym beneficjentom
prowadzącym działalność rolniczą na Państwa terenie.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25
czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającą
charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty przysługują do materiału
siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka –
zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca
2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach
uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie”.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość
formularzy wniosków znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz
pobieranych z innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji –
www.arr.gov.pl. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego,
zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w
2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie
postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.

W dniu 24 grudnia 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust.2
ww. rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie
przyznana(przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi
rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony
wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może
przekroczyć 15 000 euro.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: