Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR z Gminy Liniewo.
data publikacji: 12.lip.2022

Gmina Liniewo pozyskała w rządowym konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dotację w kwocie 497 159,00 zł.

Po postępowaniu przetargowym koszt zakupu sprzętu wyniósł  461 967,09 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 167 komputerów przenośnych (z oprogramowaniem i torbą) dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Liniewo.

Pozyskany sprzęt wydawany jest od dnia 11 lipca. O terminie podpisania umów i odbioru sprzętu, odbiorcy informowani są telefonicznie przez panią Elżbietę Licznerską.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: