Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Liniewo
data publikacji: 19.cze.2013

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2013r. (piątek) o godz. 9.00, w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie przy ul. Dworcowej 3 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Liniewo.

 

Proponowany porządek sesji:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z podjętych działań w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Ocena działalności placówek oświatowo – wychowawczych na terenie gminy.
  7. Ocena realizacji programu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w gminie.
  8. Ocena realizacji programu ochrony środowiska i estetyzacji w gminie. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania   budżetu Gminy za 2012 rok.

– odczytanie uchwały i głosowanie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok:

– przedstawienie materiałów przez Wójta Gminy,

– opinia Komisji Rewizyjnej,

– stanowiska pozostałych komisji stałych Rady Gminy,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– dyskusja,

– odczytanie uchwały i głosowanie.

 

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy gruntów stanowiących własność  gminy Liniewo,

b)   wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

c)    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Liniewo na lata 2013 – 2015,

d)   zmian w budżecie gminy.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie sesji.

 

 

 

Liniewo 10 czerwca 2013 r.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: