Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Za nami konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Chrztowo, Garczyn i Liniewo.
data publikacji: 25.cze.2021

W dniach 14 i 15 czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Chrztowo, Garczyn i Liniewo.

Spotkania informacyjne z udziałem wójta gminy Liniewo Mirosława Warczaka, kierownika referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Piotra Piwowarczyka, urbanistki Karoliny Reczulskiej z Pracowni Projektowej z Wrocławia, moderator Ewy Okroy, rekomendowanej przez Fundację Wspomagania Wsi, zorganizowano z myślą o mieszkańcach zainteresowanych udziałem w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej Chrztowa, Garczyna i Liniewa. Celem konsultacji było pozyskanie opinii i sugestii mieszkańców co do planowanej przestrzeni czy zmian ww. terenów.  Podczas spotkań omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej, kształtu projektów planów, zapisów odnośnie tego co dany projekt planu po wejściu w życie będzie przewidywał.

Były to pierwsze tego typu spotkania, które ku satysfakcji organizatorów spotkały się ze sporym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Jest to kolejne działanie podejmowane przez władze gminy, mające na celu włączenie mieszkańców w aktywne kształtowanie przestrzeni. Osoby, które zjawiły się na spotkaniach otrzymały wyczerpujące informacje na temat możliwości partycypowania w procedurze opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego i korzyści płynących ze składania wniosków. Podczas spotkań omówione zostały wszystkie zgłoszone postulaty i podsumowane zostały dotychczasowe działania.

Pragniemy podziękować naszym Mieszkańcom, za aktywny udział w organizowanych spotkaniach, chęć współpracy oraz za dostrzeżenie konieczności wspólnego dialogu. Przeprowadzone konsultacje umożliwiły nam i projektantom poznanie potrzeb i oczekiwań Mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy. Zależy nam, aby wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i Mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska, sposoby użytkowania tych terenów w przyszłościpodsumował:

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: