Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
data publikacji: 04.maj.2015

Szanowni Państwo,

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej przyjęta przez Radę Powiatu Kościerskiego Uchwałą Nr LIII/52/2010 z dnia 24 września 2010 r. stała się wraz z upływem czasu dokumentem wymagającym sporządzenia aktualizacji. Fakt ten wynika w dużej mierze z samej istoty tegoż dokumentu, który ze względu na swój długookresowy charakter wymaga z biegiem czasu weryfikacji i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. „Kroczące” planowanie strategiczne pozwala dostosować politykę rozwoju regionu do zmian zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki temu, możliwe jest doprowadzenie do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie obszaru funkcjonalnego, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju obszaru.

W związku z tym, dnia 13 maja 2015r. o godzinie 9 00 w  sali GOKSiR w Liniewie, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii.

Podczas prowadzonych konsultacji społecznych uczestnikom zaprezentowany zostanie projekt aktualizacji Strategii. Uwagi i sugestie w kontekście zmian dokumentu będzie można zgłaszać podczas konsultacji za pomocą formularza, co pozwoli usystematyzować opinie w tym zakresie.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Projekt „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej
i techniczno-kosztorysowej”
jest realizowany przez Gminę Miejską Kościerzyna – Lidera projektu
i partnerów: Powiat Kościerski, Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Nowa Karczma, Gmina Stara Kiszewa, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, Kaszubski Instytut Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, współdziałających w ramach Kościerskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Oczekiwanymi uczestnikami spotkania są przedstawiciele: gmin, radnych, sołectw, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz innych grup formalnych i nieformalnych działających na rzecz swoich społeczności lokalnych na obszarze ziemi kościerskiej.

Każda opinia jest dla nas cenna.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: