Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zawiadomienie
data publikacji: 17.gru.2014

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z podjętych działań w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014 – 2020:

a)     stanowisko komisji Komunalnej i Budżetu,

b)     stanowiska pozostałych komisji stałych Rady Gminy,

c)      dyskusja,

d)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e)     głosowanie.

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok:

a)     stanowisko komisji Komunalnej i Budżetu,

b)     stanowiska pozostałych komisji stałych Rady Gminy,

c)      dyskusja,

d)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e)     głosowanie.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok,

b)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liniewo na rok 2015 rok,

c)      przyjęcia planów pracy Rady Gminy Liniewo, Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji stałych Rady Gminy Liniewo na 2015 rok,

d)     uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liniewo,

e)     ustanowienia służebności przesyłu,

f)       przyznania pierwszeństwa i określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców,

g)     wynagrodzenie wójta gminy,

h)     zmian w budżecie gminy,

i)        zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 – 2020,

j)       ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

Liniewo, dnia 15 grudnia 2014r.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: