Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
data publikacji: 29.sty.2016

pobrany plikO zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 01 lutego 2016 do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kwotę limitu określa się w następujący sposób:

86,00 * ilość ha użytków rolnych

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2016 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru :

ilość litrów zakupionego oleju napędowego  x 1,00

Obliczona kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.

  1. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie
  2. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015 poz. 1340) oraz ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 Nr 106, poz. 622).
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. 2013 poz. 789).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2042).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23).

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: