Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 06.Gru.2016

pilka

data publikacji: 06.Gru.2016

Liniewo 10-11-2016

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Liniewo informuje, że do dnia 10-12-2016r.

właściciele nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe

lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty

za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

;
Z dniem 01-01-2017r. Gmina Liniewo samodzielnie realizować będzie zadania związane z gospodarka odpadami
komunalnymi.

;
Od 01-01-2017r. to Gmina Liniewo, a nie Związek Gmin Wierzyca będzie pobierała opłaty zgodnie z danymi
podanymi w deklaracji. Powyższa informacji nie dotyczy zaległości i zobowiązań powstałych do dnia 31-12-2016r.
Wszelkich informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu wypełniania
deklaracji będą udzielać pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pokój nr 10 Urzędu Gminy Liniewo
nr telefonu (58) 68 78 524.

;

;
Nowy system gospodarowania odpadami opisany został w ulotkach.
Informacje zostaną dostarczone indywidualnie do każdej osoby składającej deklaracje w chwili przekazania
pojemników i stelażu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Liniewo

Informacja o odpadach

SEGREGACJA

Deklaracja 1

Deklaracja 2

Deklaracja 3

data publikacji: 06.Gru.2016

dsc00943W dniu 4 grudnia 2016 roku w niedzielę o godzinie 15:00 w sali GOK-u w Liniewie odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe”. Organizatorami spotkania był, Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Liniewie. Już tradycyjnie imprezę mikołajkową  otworzył Wójt Gminy Pan Mirosław Warczak, który życzył naszym milusińskim dobrej zabawy i radości na to niedzielne popołudnie. W oczekiwaniu na przyjście Św. Mikołaja dzieci brały udział w licznych konkursach  i zabawach, które poprowadziła firma imprezowa Galileo. więcej >>>

data publikacji: 05.Gru.2016

OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO

                              W  2017 r. Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ                                      

                                                             WÓJT  GMINY  LINIEWO

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XX/176  /2016  z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. i art. 11   art.13 i art.14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.  1, 4 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) więcej >>>

data publikacji: 01.Gru.2016

Ogłoszenie

data publikacji: 01.Gru.2016

dsc0077430 listopada w środę o godz. 17.00 Członkinie KGW z gminy Liniewo spotkały się na wieczorku andrzejkowym . Specjalnie z tej okazji został przygotowany program artystyczny, gdzie wystąpiły dziewczęta z sekcji wokalnej i tanecznej z GOKSiR .Pięknie zostały przystrojone stoły , oraz smaczne pączki i chruściki które upiekła pani Regina Domagała. więcej >>>

data publikacji: 01.Gru.2016

Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały więcej >>>

data publikacji: 30.Lis.2016

dsc00694Pani Aneta jest rzeźbiarka z wykształcenia. Skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale rzeźba. Jak można było zauważyć jej talent jest ogromny. Od kilku lat prowadzi w naszym ośrodku kółko plastyczne , które wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, obecnie pracuje w ZO w Garczynie , jest nauczycielką . Nasza młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach z Panią  Aneta , więcej >>>

data publikacji: 28.Lis.2016

afisz-konkurs-na-bombke

data publikacji: 28.Lis.2016

jarmark

Kontakt: