Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 19.kw..2021

W minionym tygodniu, po raz kolejny, strażacy z jednostek OSP w gminie Liniewo (w tym MDP) przystąpili wraz z nastaniem wiosny do zorganizowanej akcji „Sprzątania Świata” na terenie gminy. W akcji brały udział Jednostki OSP z Liniewa, Wysina, Lubieszyna i Głodowa. Druhny i druhowie z wyznaczonych wcześniej rejonów, zebrali pozostawione przy drogach śmieci, oczyścili okolice kąpielisk, gruntownie umyli witacze, a także usunęli dzikie wysypiska. Łącznie zebrano ponad 250 worków różnego rodzaju śmieci, najwięcej szklanych butelek i plastikowych opakowań.

więcej >>>
data publikacji: 19.kw..2021

Wójt Gminy Liniewo informuje, iż na terenie gminy Liniewo wystąpiły straty z tytułu złego przezimowania zbóż. Wojewoda Pomorski na wniosek Wójta Gminy Liniewo, powołał 7 kwietnia 2021r. komisję do szacowania strat w uprawach, w składzie:

 • Stanisław Narloch – przedstawiciel z Izby Rolniczej,
 • Joanna Mękal – pracownik PODR,
 • Stanisław Burek – rolnik z gminy Liniewo,
 • Piotr Piwowarczyk i Anna Turzyńska – pracownicy UG Liniewo.

więcej >>>
data publikacji: 16.kw..2021

W bieżącym roku zamierzamy przy współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie wykonać kilka przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa Mieszkańców wsi Głodowo oraz Wysin.  W chwili obecnej trwają prace i uzgodnienia dotyczące wykonania projektu budowlanego: 

 • remontu chodnika wraz z remontem odwodnienia na ul. Żuławskiej w Wysinie,
 • budowy chodnika łączącego ulicę Ogrodową z Wiejską w Wysinie,
 • budowy chodnika w Głodowie od Szkoły Podstawowej w kierunku Starego Wieca,
 • budowy przejścia dla pieszych przy kaplicy w Głodowie.
więcej >>>
data publikacji: 15.kw..2021

Po ubiegłorocznych bardzo dobrych wynikach  naszego ucznia w konkursach chemicznym i geograficznym, przyszedł kolejny sukces. Trzy uczennice klas VIII-ych po eliminacjach szkolnych, które odbyły się już w chwili, kiedy uczniowie rozpoczęli pracę zdalną, zakwalifikowały się do etapu rejonowego.

więcej >>>
data publikacji: 14.kw..2021

Ruszają nowe inwestycje w gminie Liniewo

We wtorkowe przedpołudnie, w dniu 13 kwietnia 2021 roku, Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak wspólnie z pracownikami referatu komunalnego, panią skarbnik gminy oraz miejscowymi radnymi i sołtysami, udał się w teren, aby zobaczyć postępy prac realizowanych w miejscowościach: Wysin i Chrósty Wysińskie. W tym dniu oficjalnie rozpoczęto długo wyczekiwane przez Mieszkańców w/w miejscowości zadanie, polegające na budowie czterech zbiorników retencyjnych nadziemnych, odcinka 3,4 kilometrów magistrali wodociągowej oraz zestawu hydroforowego II stopnia.

więcej >>>
data publikacji: 09.kw..2021

data publikacji: 08.kw..2021
data publikacji: 08.kw..2021

W dniu 20 marca 2021 roku na terenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo, w miejscowościach:  Liniewo, Wysin, Głodowo oraz Lubieszyn, odbyły się coroczne „Wiosenne Przeglądy”.  

 Komisja w składzie:

 • Prezes Zarządu Gminnego OSP Wojciech Prądziński,
 • Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak,
 • Komendant Gminny OSP Wiesław Szarmach,
 • Maria Grabowska pracownik Urzędu Gminy w Liniewie, 

przeprowadziła  kompleksowo ww. przeglądy. Czynnościom kontrolnym poddano ocenę stanu technicznego, majątkowego oraz gotowości bojowej wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo.

więcej >>>
data publikacji: 08.kw..2021

Kontakt: